Behandeling Osteopathie Oostburg

Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat het lichaam als 1 geheel wordt aanzien, waarbij de verschillende delen elkaar beïnvloeden. Een klacht bijvoorbeeld in een schouder kan een uiting zijn van een onderliggende oorzaak elders in het lichaam.

Binnen de osteopathische denkwijze wordt het lichaam onderverdeeld in 3 systemen:

  • het pariëtale: dit is het bewegingsapparaat zoals spieren, pezen, gewrichten
  • het viscerale: dit zijn de organen zoals maag, lever, darmen
  • het cranio-sacrale: dit zijn de schedel en de vliezen

Osteopathie is een manuele behandelingswijze. Dat wil zeggen dat de osteopaat via de handen bewegingsverlies gaat opzoeken in elk van die systemen. Een structuur of orgaan moet vlot kunnen bewegen ten opzichte van de nabijgelegen weefsels. Dit zorgt voor een goede doorbloeding en dat is essentieel voor een goede werking. Een blokkade of bewegingsverlies staat dit in de weg.
Via zachte, manuele behandelingstechnieken worden die blokkades losgemaakt en de doorbloeding hersteld. Op die manier kan het lichaam zijn evenwicht herwinnen voor een optimale werking: het zelfregulerend vermogen.

Een doorverwijzing van de arts is niet nodig.

Een behandeling kost € 70,- en wordt door vrijwel elke zorgverzekeraar vergoed vanuit het aanvullend pakket.